Angst fobie therapie Venlo


Hulp bij angst en fobie

Meestal is angst niet de oorzaak maar het gevolg van disbalans in je leven. Vaak is de viereenheid denken, voelen, willen en doen door negatieve levenservaringen uit balans geraakt.


Gedachtenpatronen

Wat dan overblijft is het eindeloos herhalen van gedachtenpatronen wat de mogelijke oorzaak is van het probleem. Als het voelen, willen en doen hierbij niet betrokken zijn, kun je ook niet verder met je leven en blijf je ongelukkig omdat je zaken niet kunt verwerken en afsluiten.


angsttherapie-psycholoog


Vicieuze cirkel

Angst kan een heel nuttige emotie zijn als je in een bedreigende situatie komt.

Maar soms treed de angst op als daar geen directe aanleiding voor is. Dat maakt je vaak onzeker en het gevolg is dat je vaak moeilijke situaties gaat vermijden waardoor de angst vaak nog meer toe neemt omdat je er niet mee leert omgaan.

Kortom je komt in een vicieuze cirkel terecht die vaak geestelijk en lichamelijk uitputtend is.

Wil jij af van je angsten, neem dan contact op.